top of page

Paglahok sa pamayanan

Ipinagmamalaki namin na maging isang 3 taong tagasuporta ng Mga Laruan para sa Tots sa pamamagitan ng United way ng martin county. ang aming tindahan ay isang drop off na lokasyon at sa taong ito ay nangongolekta kami ng mga laruan mula Oktubre 15- Disyembre 8 2020. lahat ng mga laruang nakolekta sa martin county ay ipamamahagi sa mga lokal na pamilya na hindi pinahihirapan sa ekonomiya. Nitong nakaraang taon lamang sa 2019, ang mga laruan ng martin county para sa kampanya ng tots ay nakatulong na suportahan ang 2,086 Mga Bata! Kung may nais na lumayo sa lipunan at magbigay ng donasyon mula sa bahay, sundin ang link sa ibaba:
https://marinetoysfortots.salsalabs.org/localdonationform/index.html?fun_local_campaign_designation=FL-Stuart&scf_unit_code_supporter=FL-Stuart

bottom of page